Helsehjelp og samhandling – på brukerens premisser

CommuniCare tools er en gruppe IT-verktøy som setter brukeren av helsetjenester i førersetet. De gir støtte til å mestre helsemessige utfordringer og legger til rette for økt samhandling mellom bruker og helsevesen – på brukerens premisser.

Verktøyene utvikles ved Senter for pasientmedvirkning i Oslo universitetssykehus. Forskningen ved senteret viser at verktøyene fører til økt sykdomsmestring og bedre livskvalitet.

Verktøyene forvaltes av Stiftelsen CommuniCare som arbeider for å støtte videre forskning og utvikling av verktøyene.

 
 •  

  Sisom er interaktive dataverktøy som hjelper barn og unge med alvorlig sykdom til å fortelle hvordan de har det – slik at foreldre og helsepersonell kan hjelpe dem bedre.

  Les mer

 •  

  Choice-verktøyet hjelper pasienter til å formidle sine symptomer, problemer og prioriteringer for hjelp, slik at behandling og sykepleie kan tilpasses bedre til hver enkelt.

  Les mer

 •  

  Med internettjenesten WebChoice kan pasient og pårørende få informasjon, råd og støtte når de måtte trenge det, uavhengig av hvor de bor.

  Les mer

 •  

  Connect er et IT-basert system som styrker samhandlingen mellom pasienter og helsepersonell og mellom helsepersonell – for å styrke pasienten.

  Les mer

 •  

  PsyConnect er et nettbasert verktøy for mestring av psykisk helse og samhandling med helsepersonell innen kommune - og spesialisthelsetjenesten.

  Les mer